Jouw project laten groeien met onze hulp.

Onze coöperatieve missie

De Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met klanten, leden en partners zetten we ons in voor een sterkere leefomgeving en voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Met als uitgangspunt dat we samen meer bereiken dan alleen. Alleen initiatieven die aansluiten bij de vijf thema’s van onze maatschappelijke agenda komen in aanmerking voor een bijdrage uit het coöperatief dividend:

 

1. Financieel Gezond Leven

2. Duurzaam Ondernemen

3. Duurzaam Wonen

4. Banking4Food

5. Energietransitie

 

 

Leuk dat je een bijdrage vraagt aan Rabobank Maas en Waal - Oost Betuwe voor jouw project of initiatief. We zijn altijd op zoek naar projecten en initiatieven waarmee we samen werken aan een betere wereld! Bekijk onze voorwaarden, voordat u uw aanvraag indient. Anders dan bij sponsoring vragen we geen tegenprestatie. Een belangrijker verschil is dat een commissie bestaande uit ledenraadsleden periodiek beslist aan welke projecten een bijdrage toegekend wordt. Om te kunnen beoordelen of een aanvraag in aanmerking komt voor een bijdrage, hebben wij een aantal gegevens nodig. Deze gegevens kun je direct invullen in dit digitale aanvraagformulier.

 

Daarnaast vragen wij in stap 3 een aantal documenten te uploaden om tot een goed onderbouwde besluitvorming te komen, te weten:


1. Een beknopte beschrijving van het project (maximaal 2 A4), voor wie het is bestemd en wat u ermee wilt bereiken;

2. Een begroting of uiteenzetting van de financiën (lasten en baten) van het project. Belangrijk hierbij is dat uw stichting, vereniging of coöperatie ook zelf
    een deel van de kosten/inspanningen bijeen dient te brengen door een eigen bijdrage én door inbreng van co-financiers;

3. Een tijdsplanning van het project;

4. Offertes die het aangevraagde bedrag ondersteunen;

5. Het meest recente financiële verslag;

6. Een uittreksel Kamer van Koophandel.

Stap 1 van 3
Vindt het project of initiatief plaats in het werkgebied van Rabobank Maas en Waal - Oost Betuwe?*
* gemarkeerde velden zijn noodzakelijk.