Jouw project laten groeien met onze hulp.

Onze coöperatieve missie

De Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met klanten, leden en partners zetten we ons in voor een sterkere leefomgeving en voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Met als uitgangspunt dat we samen meer bereiken dan alleen. Alleen initiatieven die aansluiten bij de vijf thema’s van onze maatschappelijke agenda komen in aanmerking voor een bijdrage uit het coöperatief dividend.

 

 • Financieel gezond leven
  Initiatieven gericht op het voorkomen van schuldenproblematiek en het stimuleren van vermogensopbouw.
 • Duurzaam ondernemen
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door circulaire economie, sociale en technische innovatie.
 • Duurzaam wonen
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen.
 • Banking4Food
  Initiatieven gericht op het versterken van de verbinding tussen maatschappij en platteland (bijv. korte keten projecten), gezonde voeding, het tegengaan van verspilling (incl. verwaarden reststromen) en lokale initiatieven op het gebied van de ruimte transitie (gebiedsgerichte aanpak).
 • Energietransitie
  Initiatieven gericht op hernieuwbare energiebronnen, energiereductie, energiezuinig ondernemen en het verduurzamen van zakelijk vastgoed.

 

Leuk dat je een bijdrage vraagt aan Rabobank Noord Veluwe voor jouw project of initiatief. We zijn altijd op zoek naar projecten en initiatieven waarmee we samen werken aan een betere wereld! Om te kunnen beoordelen of een aanvraag in aanmerking komt voor een bijdrage, hebben wij een aantal gegevens nodig. Deze gegevens kun je direct invullen in dit digitale aanvraagformulier.

Daarnaast vragen wij in stap 3 een aantal documenten te uploaden om tot een goed onderbouwde besluitvorming te komen. Een eenvoudige begroting van het project, een plan van aanpak (korte beschrijving van de plannen) en een uittreksel Kamer van Koophandel.

Stap 1 van 3
Vindt het project of initiatief plaats in het werkgebied van Rabobank Noord Veluwe?*
* gemarkeerde velden zijn noodzakelijk.