Jouw project laten groeien met onze hulp.

Onze coöperatieve missie.

De Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met klanten, leden en partners zetten we ons in voor een sterkere leefomgeving en voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Met als uitgangspunt dat we samen meer bereiken dan alleen. Het ondersteunen van lokale projecten door inzet van het Coöperatief Fonds is één van de manieren om onze lokale betrokkenheid te tonen. Maar ook via Rabo ClubSupport (waaronder verenigingsondersteuning) en diverse partnerships dragen we bij aan een sterkere regio. 

 

Coöperatief Fonds

Met een maatschappelijk initiatief een bijdrage leveren aan Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en/of Capelle aan den IJssel? Dan denken we graag mee om te kijken hoe we samen sterker staan. Onze ondersteuning gaat om meer dan een financiële bijdrage; we zetten graag ons netwerk, menskracht en verbindingskracht in om samen het verschil te maken. Initiatieven die aansluiten bij de vier thema’s van onze maatschappelijke agenda komen in aanmerking voor een bijdrage.

 

1. Financieel Gezond Leven
Op financieel gebied de touwtjes goed in handen hebben – in onze maatschappij wordt dat intussen van iedereen verwacht. Als bank zetten we in op zoveel mogelijk financiële zelfredzaamheid. 

2. Duurzaam Ondernemen
Ondernemers zijn de motor van onze economie. Ze staan midden in een samenleving die snel verandert. Dus is het nodig dat zij steeds blijven vernieuwen en verduurzamen. Technologische innovaties, nieuwe concurrentie, de energietransitie, de voedseltransitie, de beweging naar circulair ondernemen: stuk voor stuk zijn het zowel bedreigingen als mooie kansen voor ondernemers.


3. Duurzaam Wonen

Goed kunnen wonen is een basisvoorwaarde voor het welzijn van mensen én voor de welvaart van een stad. Goed wonen kan als er een aantrekkelijk woonaanbod is en er goede sociale betrekkingen zijn in een wijk. Daarnaast hebben duurzaamheid en energiezuinig wonen de toekomst.


4. Banking for Food

In 2050 zijn er naar verwachting bijna 10 miljard monden te voeden. Ook leven we met z’n allen gemiddeld steeds langer. De grote vraag is nu: hoe zorgen we dat al deze mensen genoeg en gezond kunnen eten? En hoe doen we dat zonder onze planeet helemaal uit te putten?

 

Jouw aanvraag indienen

We zijn altijd op zoek naar projecten en initiatieven waarmee we samen werken aan een betere wereld! Om te kunnen beoordelen of een aanvraag in aanmerking komt voor een bijdrage, hebben wij een aantal gegevens nodig. Deze gegevens kun je direct invullen in dit digitale aanvraagformulier. Samen met een afvaardiging van onze ledenraad en het marktteam nemen we ieder kwartaal alle aanvragen door. 


We kijken uit naar jouw aanvraag!

Stap 1 van 3
Vindt het project of initiatief plaats in het werkgebied van Rabobank Rotterdam?*
* gemarkeerde velden zijn noodzakelijk.