Jouw project laten groeien met onze hulp.

Onze coöperatieve missie

De Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met klanten, leden en partners zetten we ons in voor een sterkere leefomgeving en voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Met als uitgangspunt dat we samen meer bereiken dan alleen. Alleen initiatieven die aansluiten bij de vijf thema’s van onze maatschappelijke agenda komen in aanmerking voor een bijdrage uit het coöperatief dividend.

 

1. Iedereen financieel gezonder

     Werken aan je financiële gezondheid

2. Duurzamer groeien

     Ondernemers duurzaam helpen groeien

3. Duurzamer wonen

     Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen en die bijdragen aan de toegang tot de woningmarkt met geschikte en betaalbare woningen 

     (nieuwbouw en coöperatieve wooninitiatieven)

4. Duurzamere voeding

     Op weg naar een duurzame voedselproductie

5. Energietransitie

    Investeren in duurzame energieproducten

 

Leuk dat je een bijdrage vraagt aan Rabobank West Betuwe voor jouw project of initiatief. We zijn altijd op zoek naar projecten en initiatieven waarmee we samen werken aan een betere wereld! Om te kunnen beoordelen of een aanvraag in aanmerking komt voor een bijdrage, hebben wij een aantal gegevens nodig. Deze gegevens kun je direct invullen in dit digitale aanvraagformulier.

Daarnaast vragen wij in stap 3 een aantal documenten te uploaden om tot een goed onderbouwde besluitvorming te komen. Een uitgewerkte begroting van het project, het meest recente financiële verslag en een uittreksel Kamer van Koophandel.

Stap 1 van 3
Vindt het project of initiatief plaats in het werkgebied van Rabobank West Betuwe?*
* gemarkeerde velden zijn noodzakelijk.