Jouw project laten groeien met onze hulp

Onze coöperatieve missie

Rabobank is een coöperatieve bank met een missie: Growing a better world together. Samen met klanten, leden en partners zetten we ons in voor een sterkere leefomgeving en voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Met als uitgangspunt dat we samen meer bereiken dan alleen. Alleen initiatieven die aansluiten bij de 6 thema’s van onze maatschappelijke agenda komen in aanmerking voor een bijdrage uit ons Rabo Coöperatief Stimuleringsfonds.

1. Banking4Food
Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
2. Duurzaam Ondernemen
Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen. Projecten dragen bij aan een collectief.
3. Energietransitie
Initiatieven gericht op het besparen van energie. Dus zuinig en slim omgaan met energie én de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.

 4. Duurzaam Wonen
Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen en die bijdragen aan de toegang tot de woningmarkt met geschikte en betaalbare woningen (nieuwbouw en coöperatieve wooninitiatieven). Projecten zijn voor een collectief en niet voor een enkeling.
5. Financieel Gezond Leven
Initiatieven om schuldenproblematiek te voorkomen en vermogensopbouw te stimuleren.
6. Versterken van de lokale leefomgeving
Initiatieven die gericht zijn op het leveren van een sociale impact in de wijk of regio.

 

 

Let op:
Om te kunnen beoordelen of een aanvraag in aanmerking komt voor een bijdrage, hebben wij een aantal gegevens nodig. Deze gegevens kun je direct invullen in dit digitale aanvraagformulier. Daarnaast vragen wij in stap 3 een aantal documenten te uploaden om tot een goed onderbouwde besluitvorming te komen. Een beknopte beschrijving van het project (maximaal 2 A4tjes), een uitgewerkte begroting van het project, het meest recente financiële verslag, offertes die de aanvraag ondersteunen en een uittreksel Kamer van Koophandel.

Stap 1 van 3
Vindt het project of initiatief plaats in het werkgebied van Rabobank West Betuwe?*
* gemarkeerde velden zijn noodzakelijk.